Dịch vụ pháp lý khác

• Thực hiện các thủ tục xin giấy phép (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài, giấy phép lao động, thẻ tạm trú v.v…)
• Tư vấn soạn thảo và hoàn thiện các báo cáo định kỳ tháng/quý/năm của doanh nghiệp cho cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình hoạt động doanh nghiệp.
• Tư vấn các vấn đề về thủ tục xuất nhập cảnh, đăng ký tạm trú, tiền lương, thuế thu nhập, và chuyển tiền ra nước ngoài của lao động nước ngoài;