Hỏi đáp

  • Các thủ tục và quy định về Luật Xuất Cảnh

    Cơ sở pháp lý: Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 01/3/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Thông tư liên tịch số 03/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài theo Nghị định 05/2000/NĐ-CP;

  • Một số câu hỏi thường gặp về Luật Đất Đai của Việt Nam

    Người về đầu tư lâu dài có nhu cầu về nhà ở trong thời gian đầu tư tại Việt Nam; Người có công đóng góp với đất nước; Những nhà hoạt động văn hoá, nhà khoa học có nhu cầu về hoạt động thường xuyên tại Việt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước; Người có nhu cầu về sống ổn định tại Việt Nam (Việt kiều hồi hương);

  • Một số quy định về ngành nghề kinh doanh tại Việt Nam

    Một số quy định về ngành nghề kinh doanh có quy định mức vốn pháp định. Danh mục ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề trước khi đăng ký kinh doanh

« Trước  1  2  3  kế tiếp »
cate 1

"Cảm giác yên tâm đó là khi được sự tư vấn từ Youthlaw. Mỗi khi chúng tôi có nhiều thắc mắc về vấn đề pháp lý, việc đầu tiên tôi nghĩ là sẽ liên hệ với Youthlaw" - Bằng Nguyễn

"Chúng tôi thật sự ấn tượng với những gì Youthlaw đem lại" - Nguyễn Tấn Trường