Dự án Luật Gia Việt Nam

Tiền thân là DNNN, được thành lập cách Ä‘ây 35 năm, sau khi cổ phần hóa, Nhà nÆ°á»›c (đại diện là Tcty Dược VN) vẫn sở hữu 29,47% vốn Ä‘iều lệ tại MKP. Vá»›i mục tiêu thu hút nguồn vốn trên thị trường chứng khoán (TTCK) để phát triển và mở rá»™ng công ty, tháng 6/2010 MKP niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) vá»›i vốn Ä‘iều lệ 92,1 tỉ đồng, cổ phần của nhà đầu tÆ° nÆ°á»›c ngoài (ĐTNN) tại thời Ä‘iểm ngày tháng 4/2011 gần 4,33 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 4,7%.

Dù Ä‘ã thá»±c hiện SXKD thuốc từ nhiều năm nay nhÆ°ng tháng 9/2010 khi thá»±c hiện việc đăng ký kinh doanh lại, MKP Ä‘ã bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh “bán buôn, bán lẻ dược phẩm”. Tuy nhiên, Sở KHĐT TP.HCM Ä‘ã từ chối cấp phép ngành nghề bổ sung dá»±a trên các quy định pháp lý của Luật Đầu tÆ°, Nghị định 23/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tÆ° 09/2007/TT-BTM và Quyết định 10/2007/QĐ-BTM của Bá»™ ThÆ°Æ¡ng mại.

Theo các văn bản trên, việc MKP có 4,7% cổ phần sở hữu của nhà ĐTNN từ mua cổ phiếu trên HoSE được Sở KHĐT TP.HCM xem là DN có vốn ĐTNN. Điều này đồng nghÄ©a vá»›i việc MKP bị ràng buá»™c về hạn chế tiếp cận thị trường thông qua biểu cam kết về dịch vụ thÆ°Æ¡ng mại vá»›i Tổ chức ThÆ°Æ¡ng mại thế giá»›i.

Theo bà Huỳnh Thị Lan - Tổng giám đốc MKP việc MKP không được cấp lại đăng ký kinh doanh để thá»±c hiện chức năng phân phối thuốc đồng nghÄ©a vá»›i việc sản xuất và kinh doanh của Mekophar sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do không được xét công nhận chuá»—i nhà thuốc đạt GPP, không được xét công nhận đạt GDP, từ Ä‘ó sẽ không có đủ Ä‘iều kiện để đấu thầu thuốc tại các bệnh viện...