Dự án Luật Gia Đình

Tháng 3.2009, ông Lâm Thành đến UBND xã T.D, huyện L.V, tỉnh Đồng Tháp yêu cầu đăng ký làm cha nuôi cháu bé chÆ°a tròn má»™t tuổi. Tại thời Ä‘iểm đăng ký và xác lập quan hệ nuôi con nuôi thì ông Thành trong tình trạng Ä‘á»™c thân, do Ä‘ó khi đăng ký khai sinh cho con nuôi, bản chính giấy khai sinh chỉ có tên cha, không ghi tên mẹ. Sá»± việc tưởng chừng Ä‘Æ¡n giản, nhÆ°ng đến tháng 5.2010 ông Thành đăng ký kết hôn vá»›i bà Trần Thị Ngọc Hoa. Khi có giấy chứng nhận kết hôn, ông Thành đến UBND xã yêu cầu ghi tên người vợ má»›i cÆ°á»›i của mình vào giấy khai sinh của con nuôi để người con nuôi có cha, mẹ trong hồ sÆ¡, sau này không ảnh hưởng đến tình cảm cha mẹ và thuận lợi trong cuá»™c sống. UBND xã Ä‘ã tra cứu các quy định pháp luật, nhÆ°ng vẫn không rõ trường hợp trên có được giải quyết hay không, vì pháp luật hiện hành không quy định về trường hợp này.

Luật Hôn nhân và gia Ä‘ình năm 2000 quy định rõ Ä‘iều kiện của người được nhận làm con nuôi, theo Ä‘ó má»™t người chỉ có thể làm con nuôi của má»™t người hoặc của cả hai người là vợ chồng. Tuy nhiên, trong Ä‘iều luật này chỉ công nhận việc nuôi con nuôi khi tại thời Ä‘iểm nhận nuôi con nuôi cả hai người là cha, mẹ nuôi phải là vợ chồng. Luật cÅ©ng nhÆ° các văn bản hÆ°á»›ng dẫn không quy định má»™t người Ä‘á»™c thân xác lập quan hệ nuôi con nuôi, sau Ä‘ó kết hôn thì vợ/chồng của họ được quyền xác lập quan hệ nuôi con nuôi tiếp theo, để trở thành cha/mẹ nuôi. Điều này Ä‘ã gây rắc rối cho chính quyền sở tại, khi người dân có yêu cầu giải quyết, nhÆ° trường hợp của ông Thành.

Mặt khác trên thá»±c tế, khi nhận nuôi con nuôi ông Thành trong tình trạng Ä‘á»™c thân, Ä‘iều này hoàn toàn phù hợp vá»›i quy định và pháp luật không cấm. NhÆ°ng sau Ä‘ó, người vợ hợp pháp của ông Thành lại tiếp tục đăng ký nuôi con nuôi đối vá»›i đứa con nuôi của chồng mình thì liệu có mâu thuẫn vá»›i quy định chung về nuôi con nuôi hay không? (vì đứa con nuôi chỉ có thể làm con nuôi của má»™t người, hoặc của cả hai người là vợ chồng).