Bản tin pháp lý tháng 02/2014

I. DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ
Nghị định mới về đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Vào ngày 21/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 194/2013/NĐ-CP về đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Theo đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy phép đầu tư trước ngày 1/7/2006 có quyền quyết định thời điểm đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp và tổ chức quản lý hoạt động theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, pháp luật đầu tư và Nghị định này.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép đầu tư trước ngày 1/7/2006 đã hết thời hạn hoạt động sau ngày 1/7/2006 nhưng chưa thực hiện thủ tục giải thể và đáp ứng được một số điều kiện nhất định theo quy định của Nghị định này nếu có đề nghị được tiếp tục hoạt động phải thực hiện đăng ký lại trước ngày 1/2/2014. Hết thời hạn nêu trên, doanh nghiệp không đăng ký lại phải thực hiện thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.

Đối với các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh có quyền đăng ký đổi giấy phép đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoạt động theo quy định của Luật đầu tư.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/1/2014 trừ quy định đối với việc đăng ký lại đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép đầu tư trước ngày 1/7/2006 đã hết thời hạn hoạt động sau ngày 1/7/2006 nhưng chưa giải thể và có đề nghị được tiếp tục hoạt động được thực hiện từ ngày 1/1/2014.

II. THUẾ
Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013
Ngày 19/6/2013, Quốc Hội thông qua Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008. Theo quy định mới thì:
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ là 22% (trước đây là 25%) được áp dụng từ ngày 1/1/2014 trừ các trường hợp sau:

Doanh nghiệp có tổng doanh thu hàng năm không quá hai mươi tỷ đồng, áp dụng thuế suất 20% (doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% tại khoản này là doanh thu của năm trước liền kề) áp dụng từ ngày 1/7/2013.
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.
Các trường hợp được ưu đãi về thuế suất theo quy định pháp luậNhững trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% quy định tại khoản này chuyển sang áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01/01/2016.

III. LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Quy định mới về mức lương tối thiểu vùng
Ngày 14/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 182/2013/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đinh, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động từ ngày 1/1/2014 như sau:

Vùng I: 2.700.000 đồng/tháng
Vùng II: 2.400.000 đồng/tháng
Vùng III: 2.100.000 đồng/tháng
Vùng IV: 1.900.000 đồng/tháng.

Mức lương này áp dụng đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường. Đối với người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề), mức lương thấp nhất trả cho người lao động phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 31/12/2013, thay thế Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 4/12/2012.

Áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 13/12/2013, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 4892/BHXH-THU về hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mức lương tối thiểu vùng mới.

Theo đó, từ 1/1/2014, mức tiền lương, tiền công tối thiểu áp dụng đối với người lao động làm việc trong các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng như sau:

 Mức 2.700.000 đ/tháng – áp dụng đối với các quận và huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè.
 Mức 2.400.000 đ/tháng – áp dụng đối với huyện Cần giờ

Mức lương trên đây là mức lương tối thiểu được áp dụng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường. Đối với người lao động đã qua học nghề (kể cả do đơn vị đào tạo nghề), mức lương hợp đồng thấp nhất cũng phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Mức lương trên hợp đồng lao động đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất bằng 7% so với mức lương của nghề, công việc có điều kiện lao động bình thường.
Thời gian nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động: chậm nhất ngày 20/3/2014.

IV. NGOẠI HỐI
Thông tư hướng dẫn việc hạn chế sử dụng ngoại hối
Ngày 26/12/2013, Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn quy định việc hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo quy định mới này, trên lãnh thổ Việt Nam các giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác (bao gồm cả quy đổi hoặc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ, giá trị của hợp đồng, thỏa thuận) không được thực hiện bằng ngoại hối trừ một số trường hợp cụ thể được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam do pháp luật quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/2/2014.
Quy định về việc hạn chế sử dụng tiền mặt
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt vào ngày 31/12/2013.

Theo quy định tại Nghị định này thì kể từ ngày 01/03/2014 sẽ hạn chế một số giao dịch không được thanh toán bằng tiền mặt như:

Đối với giao dịch chứng khoán: các giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán và các giao dịch chứng khoán đã đăng ký, lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán không được thanh toán bằng tiền mặt.
Đối với giao dịch tài chính doanh nghiệp: các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp không được thanh toán bằng tiền mặt; việc vay và cho vay giữa các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không được sử dụng tiền mặt.

Đối với việc giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng được thực hiện theo quy định của Ngân hàng nhà nước.
Nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định về thanh toán bằng tiền mặt kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Tin Pháp Lý này của hãng luật chúng tôi nhằm cung cấp các thông tin pháp lý chung cho mục đích tham khảo, không phải là bảng tư vấn hay ý kiến pháp lý chuyên nghiệp của hãng luật chúng tôi. Nội dung các thông tin có thể không đầy đủ, chính xác, cập nhật kịp thời tại thời điểm bạn xem. Hãng luật chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại phát sinh từ hoặc do Tin Pháp Lý này. Vui lòng liên lạc trực tiếp với hãng luật chúng tôi hoặc tìm kiếm các ý kiến tư vấn chuyên nghiệp phù hợp với những vấn đề mà bạn đang quan tâm.