Dự án Luật Gia Việt Nam

Tiền thân là DNNN, được thành lập cách đây 35 năm, sau khi cổ phần hóa, Nhà nước (đại diện là Tcty Dược VN) vẫn sở hữu 29,47% vốn điều lệ tại MKP. Với mục tiêu thu hút nguồn vốn trên thị trường chứng khoán (TTCK) để phát triển và mở rộng công ty, tháng 6/2010 MKP niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) với vốn điều lệ 92,1 tỉ đồng, cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tại thời điểm ngày tháng 4/2011 gần 4,33 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 4,7%.

Dù đã thực hiện SXKD thuốc từ nhiều năm nay nhưng tháng 9/2010 khi thực hiện việc đăng ký kinh doanh lại, MKP đã bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh “bán buôn, bán lẻ dược phẩm”. Tuy nhiên, Sở KHĐT TP.HCM đã từ chối cấp phép ngành nghề bổ sung dựa trên các quy định pháp lý của Luật Đầu tư, Nghị định 23/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 09/2007/TT-BTM và Quyết định 10/2007/QĐ-BTM của Bộ Thương mại.

Theo các văn bản trên, việc MKP có 4,7% cổ phần sở hữu của nhà ĐTNN từ mua cổ phiếu trên HoSE được Sở KHĐT TP.HCM xem là DN có vốn ĐTNN. Điều này đồng nghĩa với việc MKP bị ràng buộc về hạn chế tiếp cận thị trường thông qua biểu cam kết về dịch vụ thương mại với Tổ chức Thương mại thế giới.

Theo bà Huỳnh Thị Lan - Tổng giám đốc MKP việc MKP không được cấp lại đăng ký kinh doanh để thực hiện chức năng phân phối thuốc đồng nghĩa với việc sản xuất và kinh doanh của Mekophar sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do không được xét công nhận chuỗi nhà thuốc đạt GPP, không được xét công nhận đạt GDP, từ đó sẽ không có đủ điều kiện để đấu thầu thuốc tại các bệnh viện...